REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO „GROŃ”

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od 16:00 i kończy się o 11:00.
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie  rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Przedłużenie pobytu w Ośrodku może nastąpić po zgłoszeniu w recepcji  i opłaceniu pobytu z góry wg obowiązującej ceny.
 4. W przypadku przyjazdu do Ośrodka po rozpoczęciu turnusu, względnie wyjazdu przed zakończeniem nie przysługuje zwrot odpłatności za niewykorzystane dni pobytu.
 5. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż wcześniej ustalona z recepcją. Osoby odwiedzające naszych gości, proszone są o opuszczenie ośrodka do godziny 22:00
 6. Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni ośrodka. Wynoszenie naczyń i nakrycia stołowego z jadalni jest zabronione. Godziny wydawania posiłków są podane na odrębnej wywieszce znajdującej się na tablicy informacyjnej.
 7. Gotowanie potraw w pokojach ośrodka, oraz używanie elektryczności do innych celów niż oświetlenie jest zakazane.
 8. Do użytku klientów służy sprzęt i przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach ośrodka i na jego terenie. Ponadto klienci  korzystają z płatnego wypożyczania sprzętu. Oddany do użytku sprzęt i urządzenia nie mogą być wynoszone poza obręb pomieszczeń, natomiast sprzęt sportowy, koce i leżaki poza obręb ośrodka.
 9. Klienci proszeni są o zachowanie porządku na terenie całej posesji jak również odpowiadają materialnie za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe z ich winy lub winy ich podopiecznych.
 10. Za wszelkie usterki i zniszczenia w pokojach i na terenie ośrodka wynikłe z winy klientów, ośrodek obciąży ich kosztami.
 11. Właściciele ośrodka odpowiadają za kosztowności oraz pieniądze tylko w wypadku oddania ich do depozytu.
 12. Na terenie ośrodka zabrania się umieszczania nart i sprzętu narciarskiego w pokojach. Przechowalnia znajduje się w domku nr 8. Klucz do przechowalni znajduje się w recepcji.
 13. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia poza wyznaczonym do tego miejscem.
 14. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.
 15. Wyjazd osób z ośrodka następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty za pobyt, zdaniu klucza oraz zwróceniu wypożyczonych przedmiotów.
 16. Wszystkie sprawy związane z pobytem klientów w ośrodku załatwiane są w recepcji w godzinach od 8:00 do 20:00.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad regulaminu.